Kolonia Ostrowicka 4
0 83-135 Mała Karczma

Adres e-mail:
darmont@op.pl

Numer telefonu:
512 469 099

NIP:
593 161 36 12