Co nie powinno trafiać do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Aby przydomowa oczyszczalnia sprawnie funkcjonowała, należy zrzucać do niej jedynie ścieki komunalno-bytowe. Istnieje grupa substancji i ciał stałych, które stanowią zagrożenie dla działania takiej instalacji. Dlatego warto wiedzieć, co absolutnie nie powinno trafiać do przydomowej oczyszczalni ścieków, aby uniknąć poważnych problemów z jej funkcjonowaniem.

Substancje i ciała stałe, które szkodzą przydomowym oczyszczalniom ścieków

Jeżeli chcemy, aby przydomowa oczyszczalnia ścieków działała poprawnie, nie powinniśmy do niej wrzucać żadnych odpadów nieorganicznych. Wiele z nich szkodzi instalacji w sposób mechaniczny, inne są szkodliwe pod względem chemicznym i powodują zamieranie błony biologicznej.

Szczególnie szkodliwe są agresywne substancje chemiczne, takie jak silne detergenty, które mają właściwości biobójcze. Wybielacze, odkamieniacze, środki odkażające są szkodliwe dla błony biologicznej oczyszczalni. W podobny sposób działają silne kwasy, zasady, lakiery, rozpuszczalniki i środki ochrony roślin. Nawet czysta woda może wywierać bardzo niekorzystny wpływ na oczyszczalnię ścieków. W nadmiarze rozrzedza ścieki, co oznacza niedostateczną ilość substancji odżywczych dla bakterii.

Jeśli masz wątpliwości, jak dbać o swoją oczyszczalnię, skontaktuj się z nami. Nasza firma, zlokalizowana w okolicach Kwidzynia, od lat oferuje przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zapraszamy!

Dlaczego niektóre odpady szkodzą oczyszczalniom ścieków?

Zanieczyszczenia takie jak opakowania foliowe, podpaski, płatki i patyczki kosmetyczne, piasek, opiłki metalowe czy drewno mogą bezpośrednio wpływać na procesy biologicznego oczyszczania. Obecność ciał stałych w ściekach może prowadzić do zatykania instalacji i upośledzania jej pracy. Niekorzystnym następstwem jest również zwiększona ilość osadu, a w efekcie wzrost kosztów usług asenizacyjnych.

Zanieczyszczania tłuste, takie jak oleje i tłuszcze oblepiają wewnętrzne przewody i urządzenia oczyszczalni. Tłuszcz gromadzi się również na powierzchni ścieków, co prowadzi do odcięcia dopływu powietrza i hamowania procesów oczyszczania tlenowego.