Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie drenażoweOczyszczalnia drenażowa składa się z osadnika gnilnego oraz układu doczyszczająco-rozsączającego. Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem występującym we wszystkich układach technologicznych, w których realizowany jest pierwszy stopień oczyszczania (czyli tzw. podczyszczanie beztlenowe). Następuje w nim wstępne oczyszczenie ścieków. Zanieczyszczenia cięższe od wody opadają na dno (sedymentują) i ulegają rozkładowi w procesie fermentacji beztlenowej, lżejsze wypływają na powierzchnię i tworzą kożuch (flotują). W wyniku zachodzących procesów usuwane są ze ścieków przede wszystkim zanieczyszczenia pływające i zawiesiny, jak również związki organiczne. Drenaż rozsączający to układ podziemnych perforowanych rur drenarskich (drenów) wprowadzających do gruntu ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym. Ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu (ułożone pod drenami), ulegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów.


Oczyszczalnia drenażowa BT 1000 (pod opisem kolejne wielkości oczyszczalni drenażowych) do mniejszych gospodarstw domowych (2-3 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 2200
do mniejszych gospodarstw domowych (2-3 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 1000

Oczyszczalnia drenażowa BT 1000 przekrój

Oczyszczalnia drenażowa BT 2200

Oczyszczalnia drenażowa BT 2200 przekrój

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300
do mniejszych gospodarstw domowych (6-8 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300
do mniejszych gospodarstw domowych (8 i więcej osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300 przekrój

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300 przekrój

Oczyszczalnie drenażowe z montażem w pomorskim

Jesteśmy firmą dystrybuująca i zajmującą się montażem oczyszczalni drenażowych w całym województwie pomorskim. Urządzenia te to rodzaj systemu oczyszczania ścieków, który wykorzystuje naturalne procesy biologiczne do usuwania zanieczyszczeń z wody.
Oczyszczalnie drenażowe składają się z kilku warstw, w tym rur drenażowych, materiałów filtracyjnych, ziemi i roślin. Kiedy ścieki trafiają do oczyszczalni, są filtrowane przez różne warstwy, w których odbywają się procesy biologiczne, takie jak rozkład organiczny. Następnie następuje proces filtrowania przez filtr mechaniczny, który usuwa pozostałe zanieczyszczenia, a czysta woda jest wypuszczana do gruntu. Oczyszczalnie drenażowe są popularne w obszarach wiejskich i podmiejskich, gdzie brakuje kanalizacji i systemów centralnego oczyszczania ścieków.

 

Korzyści z posiadania oczyszczalni drenażowej

Montaż oczyszczalni drenażowej może przynieść wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i ekologicznych. Korzystanie z takiego systemu zagospodarowania ścieków pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z odprowadzaniem ich do kanalizacji publicznej. W przypadku budynków, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, oczyszczalnia drenażowa może stanowić jedyny sposób na bezpieczne i ekonomiczne usuwanie ścieków. Oczyszczalnia drenażowa może pomóc w oszczędzaniu wody na cele nawadniania, ponieważ woda pochodząca z oczyszczalni drenażowej może być wykorzystana do podlewania roślin.