Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie drenażoweOczyszczalnia drenażowa składa się z osadnika gnilnego oraz układu doczyszczająco- rozsaczjacego. Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem występującym we wszystkich układach technologicznych, w których realizowany jest pierwszy stopień oczyszczania (czyli tzw. podczyszczanie beztlenowe). Następuje w nim wstępne oczyszczenie ścieków. Zanieczyszczenia cięższe od wody opadają na dno (sedymentują) i ulegają rozkładowi w procesie fermentacji beztlenowej, lżejsze wypływają na powierzchnię i tworzą kożuch (flotują). W wyniku zachodzących procesów usuwane są ze ścieków przede wszystkim zanieczyszczenia pływające i zawiesiny, jak również związki organiczne. Drenaż rozsączający to układ podziemnych perforowanych rur drenarskich (drenów) wprowadzających do gruntu ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym. Ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu (ułożone pod drenami), ulegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów.


Oczyszczalnia drenażowa BT 1000 (pod opisem kolejne wielkości oczyszczalni drenażowych) do mniejszych gospodarstw domowych (2-3 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 2200
do mniejszych gospodarstw domowych (2-3 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 1000

Oczyszczalnia drenażowa BT 1000 przekrój

Oczyszczalnia drenażowa BT 2200

Oczyszczalnia drenażowa BT 2200 przekrój

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300
do mniejszych gospodarstw domowych (6-8 osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300
do mniejszych gospodarstw domowych (8 i więcej osób)

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300 przekrój

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300

Oczyszczalnia drenażowa BT 3300 przekrój