Separatory

SeparatoryW ofercie Bamar Tech znajdziesz wysokiej jakości separatory ścieków. Proponujemy koalescencyjne separatory węglowodorów, które pozwolą skutecznie oczyścić ściek przemysłowy z olejów, smarów i benzyny. Oferujemy separatory wykonane z betonu lub polietylenu o wysokiej gęstości. Urządzenia mogą być zamontowane zarówno w lekkiej zabudowie na terenach zieleni, jak i w obszarze przejezdnym.

Separatory ścieków tego rodzaju wykorzystują różnice w gęstości wody i substancji ropopochodnych. Zanieczyszczenia zaczynają gromadzić się na górze ścieku i łączyć w zawiesinę, która może być łatwo odfiltrowana. Separatory ścieków przy okazji chronią środowisko naturalne – urządzenie jest zabezpieczone automatycznym zaworem pływakowym. Dzięki niemu substancje ropopochodne nie wydostaną się na zewnątrz. Separatory powinny być dodatkowo wyposażone w odstojnik. Zadaniem tego elementu jest oddzielenie substancji cięższych od wody, takich jak piasek.

W ofercie Bamar Tech znajdziesz modele zintegrowane z osadnikiem, jak i wersje pozbawione tej części. Nasze separatory ścieków to także urządzenia do oczyszczania ścieku z tłuszczu. Ściek o zbyt wysokiej zawartości tłuszczu nie może być przekazywany do małych oczyszczalni ścieków lub kanalizacji sanitarnych. Separatory usuwają nadmierną ilość tłustych substancji i rozwiązują ten problem.

W ofercie Bamar Tech znajdziesz także osadniki, które skutecznie pozbywają się zawiesiny mineralnej ze ścieków technologicznych oraz wód opadowych. Separatory tłuszczu stosowane są w miejscach, w których do ścieku trafia duża ilość tłustej substancji – większa niż w przeciętnym gospodarstwie domowym. Znakomicie sprawdzają się restauracjach, barach, piekarniach czy cukierniach.

Separatory ścieków proponowane przez naszą firmę zapewniają całkowitą szczelność i są odporne na korozję. Wykonano je z lekkiego tworzywa, więc mogą być łatwo transportowane i instalowane.

Separatory tłuszczów w województwie pomorskim

Separatory serii FAT są to urządzenia przeznaczone do wychwytywania ze ścieków nadmiernych ilości tłuszczów, które nie mogą być kierowane do instalacji kanalizacji sanitarnych oraz lokalnych małych oczyszczalni ścieków. Znajdują szerokie zastosowanie przy obiektach gastronomicznych, restauracjach, barach, punktach zbiorowego żywienia oraz zakładach przetwórstwa spożywczego, np. piekarniach, cukierniach, masarniach. Zastosowanie separatora tłuszczu w znacznym stopniu ułatwia oczyszczanie ścieków oraz chroni instalacje i przewody kanalizacyjne przed narastaniem złogów tłuszczu. Separatory serii FAT wykonane są z najwyższej jakości polietylenu. Charakteryzują się możliwością zabudowy w terenie przejezdnym oraz w zabudowie lekkiej w terenie zielonym. Zastosowany materiał zapewnia szczelność oraz daje gwarancję odporności na korozję, jednocześnie lekka konstrukcja znacznie ułatwia transport oraz montaż. Separatory tłuszczów oferowane przez Bamar Tech są dostępne w dwóch wariantach – z osadnikami oraz bez. Separatory tłuszczu powinny być stosowane koniecznie tam, gdzie nieczystości płynne zawierają większe ilości tłuszczów niż przykładowo w gospodarstwach domowych.

Oferowane przez nas urządzenia mogą być z powodzeniem stosowane w placówkach gastronomicznych i miejscach, w których regularnie przebywają mieszkańcy lub klienci – separatory są szczelne, więc nie musisz się bać, że z urządzenia zaczną się wydobywać brzydkie zapachy. Separatory tłuszczu oddzielają od ścieku tłuszcze pochodzenie zwierzęcego i roślinnego.

Podobnie, jak w przypadku separatorów węglowodorów, praca urządzenia bazuje na grawitacji i różnicy gęstości. W ścieku przepływającym grawitacyjnie przez separator, tłuszcz unosi się na powierzchni. Pojedyncze cząstki tłuszczu tworzą grubszą zawiesinę, która musi być usunięta. Natomiast cięższe cząstki gromadzą się na dnie pojemnika w formie osadu.

W jaki sposób należy dobierać separatory tłuszczu? Przede wszystkim z zastosowaniem normy PN-EN 1825. Wybór musi uwzględniać ilość ścieków, które prawdopodobnie będziemy usuwać oraz charakter ścieku. Trzeba wziąć pod uwagę maksymalną wartość przepływu ścieków przez separatory tłuszczu, najwyższą możliwą temperaturę ścieku oraz gęstość tłuszczu, który będzie oddzielany.

Nasza firma jest dystrybutorem i instalatorem separatorów tłuszczów w województwie pomorskim. Wymagane jest, aby urządzenia te były zainstalowane w kuchniach, restauracjach, piekarniach, zakładach mięsnych, a także w innych obiektach gastronomicznych, w których produkuje się dużą ilość tłuszczów i olejów. W większych oczyszczalniach ścieków, separatory tłuszczów są zwykle instalowane w stacjach uzdatniania wody przed procesem oczyszczania. W przypadku budowy nowej oczyszczalni ścieków powinny być one zainstalowane już na etapie projektowania, zapewni to właściwe funkcjonowanie całego systemu oczyszczania ścieków. W przypadku starszych oczyszczalni ścieków, w których nie ma separatorów tłuszczów, konieczne może być ich dodanie w celu zwiększenia skuteczności procesu oczyszczania.

Separatory węglowodorów w województwie pomorskim

Koalescencyjne separatory węglowodorów przeznaczone są do oddzielenia zawiesin mineralnych oraz substancji ropopochodnych (oleje, benzyny, smary itp.) od wód opadowych oraz ścieków procesowych, na przykład z myjni samochodowych, stacji demontażu pojazdów lub innych źródeł ścieków przemysłowych, które nie mogą być wprowadzane do odbiorników. Separatory WOK Bamar Tech znajdują również szerokie zastosowanie w oczyszczaniu ścieków pochodzących z parkingów, placów manewrowych oraz dróg, autostrad stacji benzynowych i wielu innych podobnych obiektów. Separatory węglowodorów sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wody deszczowe lub roztopowe mogą być zanieczyszczone substancjami oleistymi. Separatory serii WOK wykonane są z najwyższej jakości polietylenu. Charakteryzują się możliwością zabudowy w terenie przejezdnym oraz w zabudowie lekkiej w terenie zielonym. Zastosowany materiał zapewnia szczelność oraz daje gwarancję odporności na korozję, jednocześnie lekka konstrukcja znacznie ułatwia transport oraz montaż.

Węglowodory gromadzą się na powierzchni zanieczyszczeń i zwiększają swą objętość. W procesie oczyszczania możemy wyróżnić takie zjawiska, jak sedymentacja i flotacja oraz koalescencja. W praktyce oznacza to, że w separatorach węglowodorów niewielkie cząstki łączą się i tworzą zawiesinę, która zostaje odfiltrowana. Ścieki z substancji olejowej zostają zatrzymane w części separacyjnej, a większe cząstki zmierzają w stronę powierzchni. Dzięki użyciu specjalnego zaworu, wyciek zanieczyszczeń staje się niemożliwy.

Oczyszczony ściek jest następnie odprowadzany przez odpływ wyposażony w syfon. Skuteczność separatorów jest podnoszona przez wkłady koalescencyjne, które przyspieszają wypływanie kropel substancji ropopochodnych i łączenie się ich w większą zawiesinę. W ofercie Bamar Tech obok separatorów polietylenowych znajdziesz modele wykonane z betonu.

Oferujemy sprzedaż i montaż separatorów węglowodorów w gospodarstwach domowych i firmach w województwie pomorskim. Urządzenia te stosowane w oczyszczalniach ścieków służą do usunięcia zanieczyszczeń organicznych, które są w nich obecne. Występują one często w postaci węglowodorów, takich jak oleje, tłuszcze, woski i inne substancje ropopochodne. Jednym z najczęściej stosowanych separatorów węglowodorów w oczyszczalniach ścieków jest separator grawitacyjny. Jego działanie polega na oddzieleniu cięższych substancji organicznych, takich jak tłuszcze i oleje, od lżejszych składników ścieków, takich jak woda. W separatorze grawitacyjnym ścieki są wprowadzane do komory o większej powierzchni, co umożliwia ich rozproszenie. W wyniku różnic w gęstości zanieczyszczenia organiczne opadają na dno, a czysta woda jest usuwana na zewnątrz.