Oczyszczalnia osiedlowa BIO SOLID

Oczyszczalnia osiedlowa BIO SOLIDOczyszczalnia osiedlowa Bio Solid to rodzaj oczyszczalni ścieków, który jest przeznaczony dla osiedli, wsi lub mniejszych miejscowości. System ten bazuje na procesie biologicznego oczyszczania ścieków, co oznacza, że zanieczyszczenia są usuwane przez mikroorganizmy. Pozyskana w procesie woda może być wykorzystywana do różnych celów, np. do podlewania roślin, płukania toalet, a nawet jako woda pitna po odpowiedniej dezynfekcji. Oczyszczalnia Bio Solid jest stosunkowo łatwa w instalacji i obsłudze oraz nie wymaga dużej powierzchni, co czyni ją odpowiednią do zastosowania w mniejszych miejscowościach lub osiedlach. Ma również zastosowanie przy obiektach handlowych, w punktach turystycznych, hotelach lub przy szkołach.

Konstrukcja i technologia:

Większe oczyszczalnie Bio Solid – od 30 RLM budowane są w zbiornikach z rur wielowarstwowych o podwyższonej wytrzymałości. Każda oczyszczalnia posiada duży pełno wymiarowy osadnik wstępny , w którym zatrzymują się wszystkie części stałe, również nie biodegradowalne. Części stałe łączą się i osiadają na dnie w postaci osadu. W osadniku częściowo zatrzymują się również uciążliwe i niepożądane w dalszym procesie tłuszcze. Zastosowanie odpowiedniej wielkości osadnika wstępnego znacznie poprawia pracę całego systemu. Każde urządzenie można dodatkowo doposażyć w kratę na dopływie. Modułowa konstrukcja z wielu reaktorów pozwala w łatwy sposób rozbudować system, wpływa również na dużą elastyczność funkcjonowania.

Należy pamiętać, że przy obiektach gastronomicznych tłuszczu powstaje znacznie więcej i takie obiekty wymagają włączenia do systemu odpowiedniego separatora. System oczyszczania Bamar Tech Bio Solid został wyposażony w pompę mamutową do recyrkulacji nadmiaru osadu czynnego z ostatniego reaktora osadnika wtórnego. Funkcja ta bardzo pomaga i może być wykorzystywana oraz modyfikowana podczas okresowego braku dopływu ścieków. Oczyszczalnie można również dodatkowo doposażyć w moduł BSM – automatyczny kompaktowy dozownik koagulantu zintegrowany bezpośrednio ze sterownikiem całej oczyszczalni. Zastosowanie stopnia chemicznego dodatkowo poprawia osiągane przez urządzenie parametry ścieków oczyszczonych szczególnie w zakresie fosforu. Wszystkie nasze oczyszczalnie zostały wyposażane w pompę mechaniczną na wypływie, co eliminuje w większości przypadków konieczność stosowania dodatkowych przepompowni i umożliwia zagospodarowanie lub odprowadzenie ścieków oczyszczonych w dowolny sposób. Konstrukcja oczyszczalni oraz zastosowana technologia pozwala uzyskiwać na odpływie stabilną i wysoką jakość ścieków zgodną z PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz obowiązującymi przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska.

Zastosowanie:

Wszystkie te cechy powodują, że duże oczyszczalnie Bio Solid można zastosować w takich obiektach jak: hotele, domy weselne, szkoły, budynki wielorodzinne, hale produkcyjne, supermarkety, osiedla mieszkaniowe, miejsca obsługi podróżnych MOP. Należy pamiętać że oczyszczanie ścieków pochodzących z innych źródeł niż gospodarstwa domowe wymagają dużej uwag, specjalnej technologii i doświadczenia, dlatego oferujemy doradztwo w doborze urządzeń.

 

Jak wygląda proces oczyszczania ścieków z Bio Solid?

Proces oczyszczania ścieków z Bio Solid składa się z kilku zasadniczych etapów. Zanieczyszczenia trafiają kolejno do trzech zbiorników:

  • zbiornika osadu czynnego — przebiega w nim pierwszy etap oczyszczania, ścieki trafiają do zbiornika, w którym dochodzi do rozkładu zanieczyszczeń organicznych dzięki mikroorganizmom. Część osadu, która powstaje w wyniku tego procesu, jest odprowadzana do zbiornika osadu czynnego,
  • drugiego zbiornika gdzie osad jest przechowywany i podlega dalszej obróbce,
  • zbiornika filtracyjnego — w którym zachodzi ostatni etap oczyszczania ścieków, woda przepływa przez warstwę filtracyjną z piasku lub żwiru. W ten sposób usuwane są zanieczyszczenia mineralne oraz mikroorganizmy, które przetrwały poprzednie etapy oczyszczania ścieków.