Oczyszczalnia osiedlowa BIO SOLID

Oczyszczalnia osiedlowa Bio Solid

Oczyszczalnia osiedlowa BIO SOLIDKonstrukcja i technologia:

Większe oczyszczalnie Bio Solid – od 30 RLM budowane są w zbiornikach z rur wielowarstwowych o podwyższonej wytrzymałości. Każda oczyszczalnia posiada duży pełno wymiarowy osadnik wstępny , w którym zatrzymują się wszystkie części stałe, również nie biodegradowalne. Części stałe łączą się i osiadają na dnie w postaci osadu. W osadniku częściowo zatrzymują się również uciążliwe i niepożądane w dalszym procesie tłuszcze. Zastosowanie odpowiedniej wielkości osadnika wstępnego znacznie poprawia pracę całego systemu. Każde urządzenie można dodatkowo doposażyć w kratę na dopływie. Modułowa konstrukcja z wielu reaktorów pozwala w łatwy sposób rozbudować system, wpływa również na dużą elastyczność funkcjonowania.

Należy pamiętać, że przy obiektach gastronomicznych tłuszczu powstaje znacznie więcej i takie obiekty wymagają włączenia do systemu odpowiedniego separatora. System oczyszczania Bamar Tech Bio Solid został wyposażony w pompę mamutową do recyrkulacji nadmiaru osadu czynnego z ostatniego reaktora osadnika wtórnego. Funkcja ta bardzo pomaga i może być wykorzystywana oraz modyfikowana podczas okresowego braku dopływu ścieków. Oczyszczalnie można również dodatkowo doposażyć w moduł BSM – automatyczny kompaktowy dozownik koagulantu zintegrowany bezpośrednio ze sterownikiem całej oczyszczalni. Zastosowanie stopnia chemicznego dodatkowo poprawia osiągane przez urządzenie parametry ścieków oczyszczonych szczególnie w zakresie fosforu. Wszystkie nasze oczyszczalnie zostały wyposażane w pompę mechaniczną na wypływie, co eliminuje w większości przypadków konieczność stosowania dodatkowych przepompowni i umożliwia zagospodarowanie lub odprowadzenie ścieków oczyszczonych w dowolny sposób. Konstrukcja oczyszczalni oraz zastosowana technologia pozwala uzyskiwać na odpływie stabilną i wysoką jakość ścieków zgodną z PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz obowiązującymi przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska.

Zastosowanie:

Wszystkie te cechy powodują, że duże oczyszczalnie Bio Solid można zastosować w takich obiektach jak: hotele, domy weselne, szkoły, budynki wielorodzinne, hale produkcyjne, supermarkety, osiedla mieszkaniowe, miejsca obsługi podróżnych MOP. Należy pamiętać że oczyszczanie ścieków pochodzących z innych źródeł niż gospodarstwa domowe wymagają dużej uwag, specjalnej technologii i doświadczenia, dlatego oferujemy doradztwo w doborze urządzeń.