Przepompownie

Przepompownie

PrzepompowniePrzepompownie wody oraz przepompownie ścieków, które znajdziesz w ofercie Bamar Tech to kompletne systemy zbiornikowo-tłoczne. Proponujemy urządzenia wraz z armaturą hydrauliczną oraz systemem sterującym. Przepompownie znakomicie sprawdzą się podczas odprowadzania ścieków komunalnych i sanitarnych na duże odległości. Mogą być też z powodzeniem wykorzystywane do transportu wód opadowych, odwodnieniowych i drenażowych.

Przepompownie oferujemy gospodarstwom domowym, ośrodkom sportowym, wspólnotom mieszkaniowym i zakładom przemysłowym. W idealnych warunkach woda i ścieki mogą być transportowane grawitacyjnie – system odprowadzania bazuje na różnicy wysokości. W praktyce jednak często konieczne jest użycie wspomagania. Są nim właśnie przepompownie wody, które są w stanie doprowadzić wodę i ścieki do obszarów położonych wyżej. Przepompownie wody są niezbędne, gdy chcesz ponownie wykorzystać tzw. wodę szarą, czyli mało zanieczyszczony ściek.

System pozwoli na doprowadzenie wody szarej do instalacji nawadniania ogrodowego, pralki lub toalety. Przepompownie wody i ścieków są również często wykorzystywane do doprowadzenia ścieku do systemu kanalizacji zbiorowej lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Przepompownie wody i ścieków to najlepszy wybór, gdy nie można skorzystać z systemu grawitacyjnego. Sprawdzą się na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych lub niesprzyjającym ukształtowaniu. Ścieki lub woda w pierwszej kolejności trafiają do szczelnej komory. Następnie są tłoczone do kolektorów lub oczyszczalni.

W ofercie Bamar Tech znajdziesz sprawdzone urządzenia, które są z powodzeniem wykorzystywane przez tysiące naszych klientów. Nasze przepompownie charakteryzują się niską awaryjnością i są odporne na agresywne środowisko. Oprócz sprzedaży oferujemy również montaż oraz serwis urządzeń. Nasz zespół specjalistów zajmie się instalacją, kontrolą oraz naprawami.