Blog

przydomowa oczyszczalnia

Schemat budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Zagospodarowanie nieczystości płynnych na terenach, gdzie nie istnieje system kanalizacyjny, wymaga zastosowania klasycznego szamba szczelnego lub zdecydowania się na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. To drugie rozwiązanie oznacza wprawdzie większy wydatek, lecz jest znacznie tańsze w eksploatacji, wiąże się bowiem jedynie z okresowym usuwaniem osadów oraz dostarczaniem niewielkiej ilości energii podtrzymującej pracę układu napowietrzającego. By uzyskać wysoką efektywność działania, najlepiej zdecydować się więc na oczyszczalnię biologiczną. W Kwidzyniu są one dostępne w firmie Darmont, która zajmuje się także montażem separatorów oraz przepompowni ścieków. Przyjrzyjmy się bliżej budowie i pracy takich systemów.

Czytaj więcej...

separator węglowodorów

Jak działają separatory węglowodorów i gdzie się je wykorzystuje?

Gromadzenie i odprowadzanie wód opadowych oraz wszelkiego rodzaju nieczystości płynnych wiąże się z koniecznością zadbania o to, by w ich składzie nie znalazły się substancje mogące negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Do ich eliminowania stosuje się różne technologie w zależności od ilości wody, jej pochodzenia oraz sposobu, w jaki będzie ona dalej zagospodarowywana. Zarówno w przypadku ścieków przemysłowych, jak i typowej deszczówki często sięga się po specjalistyczne urządzenia redukujące ryzyko, że zanieczyszczenia spowodują zagrożenie dla przyrody w postaci separatorów węglowodorów. W pomorskim są one dostępne w ofercie firmy Darmont, która dostarcza także oczyszczalnie i przepompownie ścieków. Przyjrzyjmy się nieco bliżej separatorom węglowodorów.

Czytaj więcej...

zbiornik na deszczówkę

Jakie wymagania musi spełniać zbiornik na wodę deszczową?

Niezbyt korzystna sytuacja hydrologiczna występująca na terenie naszego kraju w połączeniu ze stale zmniejszającą się liczbą opadów deszczu oraz śniegu, będących głównym źródłem wód powierzchniowych i gruntowych powodowana ocieplaniem się klimatu sprawia, że zasoby wody są coraz skromniejsze. Przekłada się to na zwiększanie się czasu trwania okresów, w których pozyskiwanie wody jest utrudnione. Z taką sytuacją można sobie jednak poradzić, inwestując w system zagospodarowania wody deszczowej. W pomorskim instalacje tego rodzaju projektuje i tworzy firma Darmont, zajmująca się również przydomowymi oczyszczalniami oraz przepompowniami ścieków. Przekonajmy się, co będzie ważne przy instalacjach tego typu.

Czytaj więcej...

ścieki

Czym są separatory tłuszczu i jakie efekty daje ich zastosowanie?

Odprowadzanie ścieków powstających zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych w tym produkcyjnych, a także zagospodarowywanie wód opadowych spływających z powierzchni eksploatowanych przez pojazdy lub rozmaite maszyny oraz urządzenia wymaga stosowania rozwiązań, które pozwolą na ich sprawne oczyszczanie. Ważne też, by zagwarantowały zabezpieczenie dla całej instalacji przed substancjami, które mogą doprowadzić do powstawania zatorów oraz będą utrudniały oczyszczenie spływającej cieczy. Elementem wyposażenia, który pozwoli na uzyskanie takich rezultatów, są odpowiednio zaprojektowane i wykonane separatory tłuszczów. W pomorskim są one oferowane przez firmę Darmont, sprzedającą i montującą także przydomowe oczyszczalnie oraz przepompownie ścieków. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o separatorach tłuszczu.

Czytaj więcej...

ręce dotykające wody deszczowej w zbiornikach

Jak można ponownie wykorzystać deszczówkę?

Deszczówka to bezcenna źródło wody, które może być wykorzystane w licznych sposobach, przynosząc korzyści zarówno naszemu portfelowi, jak i środowisku naturalnemu. Dzięki odpowiednim systemom zagospodarowania wody deszczowej możemy skutecznie przeciwdziałać marnotrawieniu tego cennego zasobu. Oto kilka z nich!

Czytaj więcej...

przepompownia ścieków

Kiedy warto zainwestować w przepompownię ścieków?

Inwestycja w przepompownię ścieków to kwestia, która często budzi wątpliwości i pytania. Dlaczego jest ona potrzebna? Kiedy warto podjąć decyzję o jej budowie? Aby odpowiedzieć na te pytania, warto przyjrzeć się roli i funkcji przepompowni ścieków oraz sytuacjom, w których ich instalacja może być szczególnie korzystna.

Czytaj więcej...

otwarty właz oczyszczalni ścieków

Co nie powinno trafiać do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Aby przydomowa oczyszczalnia sprawnie funkcjonowała, należy zrzucać do niej jedynie ścieki komunalno-bytowe. Istnieje grupa substancji i ciał stałych, które stanowią zagrożenie dla działania takiej instalacji. Dlatego warto wiedzieć, co absolutnie nie powinno trafiać do przydomowej oczyszczalni ścieków, aby uniknąć poważnych problemów z jej funkcjonowaniem.

Czytaj więcej...

montaż oczyszczalni ścieków

Jak zamontować oczyszczalnię na podmokłym terenie?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także konieczność dla mieszkańców obszarów, na których brakuje dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Montaż takiej instalacji wymaga jednak szczególnej uwagi, zwłaszcza na terenach podmokłych. Jak skutecznie zamontować oczyszczalnię w takich warunkach?

Czytaj więcej...