Blog

otwarty właz oczyszczalni ścieków

Co nie powinno trafiać do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Aby przydomowa oczyszczalnia sprawnie funkcjonowała, należy zrzucać do niej jedynie ścieki komunalno-bytowe. Istnieje grupa substancji i ciał stałych, które stanowią zagrożenie dla działania takiej instalacji. Dlatego warto wiedzieć, co absolutnie nie powinno trafiać do przydomowej oczyszczalni ścieków, aby uniknąć poważnych problemów z jej funkcjonowaniem.

Czytaj więcej...

Jak zamontować oczyszczalnię na podmokłym terenie?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także konieczność dla mieszkańców obszarów, na których brakuje dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Montaż takiej instalacji wymaga jednak szczególnej uwagi, zwłaszcza na terenach podmokłych. Jak skutecznie zamontować oczyszczalnię w takich warunkach?

Czytaj więcej...