Czym są separatory tłuszczu i jakie efekty daje ich zastosowanie?

Odprowadzanie ścieków powstających zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych w tym produkcyjnych, a także zagospodarowywanie wód opadowych spływających z powierzchni eksploatowanych przez pojazdy lub rozmaite maszyny oraz urządzenia wymaga stosowania rozwiązań, które pozwolą na ich sprawne oczyszczanie. Ważne też, by zagwarantowały zabezpieczenie dla całej instalacji przed substancjami, które mogą doprowadzić do powstawania zatorów oraz będą utrudniały oczyszczenie spływającej cieczy. Elementem wyposażenia, który pozwoli na uzyskanie takich rezultatów, są odpowiednio zaprojektowane i wykonane separatory tłuszczów. W pomorskim są one oferowane przez firmę Darmont, sprzedającą i montującą także przydomowe oczyszczalnie oraz przepompownie ścieków. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o separatorach tłuszczu.

Czym są separatory tłuszczu i jak działają?

Tłuszcze to substancje, które są nierozpuszczalne w wodzie i choć mogą tworzyć z nimi rozmaite emulsje, to dzięki swej gęstości mają tendencję do zbierania się oraz unoszenia na powierzchni. Sposobem na pozbywanie się tłuszczów ze ścieków będzie więc gromadzenie jej w zbiorniku, na powierzchni którego może wytrącić się osad, podczas gdy ciecz spływa swobodnie odpływem umieszczonym na dnie. Ze względu na to, że tłuszcze pochodzenia organicznego mogą podlegać szybkiemu rozkładowi, instalacja do separowania tłuszczu powinna być systematycznie czyszczona. Systemy dające możliwość wyłapywania tłuszczu są montowane w oczyszczalniach ścieków, będą też obowiązkowym wyposażeniem obiektów gastronomicznych i hotelowych, a także m.in. zakładów przetwórstwa mięsnego, serowarni i mleczarni. Podłącza się je również do kanalizacji burzowej.

Dlaczego separatory tłuszczu są potrzebne?

Zagrożenie związane z tłuszczami wynika z ich właściwości. Substancje te łatwo przylegają do różnych powierzchni, w tym do ścianek instalacji kanalizacyjnej. Ich gromadzenie się prowadzi do powstawania zatorów, ponieważ łączą się z nimi rozmaite zanieczyszczenia np. piasek. Zastosowanie separatorów tłuszczu będzie więc zmniejszało częstotliwość czyszczenia całego systemu.