Jak działają separatory węglowodorów i gdzie się je wykorzystuje?

Gromadzenie i odprowadzanie wód opadowych oraz wszelkiego rodzaju nieczystości płynnych wiąże się z koniecznością zadbania o to, by w ich składzie nie znalazły się substancje mogące negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Do ich eliminowania stosuje się różne technologie w zależności od ilości wody, jej pochodzenia oraz sposobu, w jaki będzie ona dalej zagospodarowywana. Zarówno w przypadku ścieków przemysłowych, jak i typowej deszczówki często sięga się po specjalistyczne urządzenia redukujące ryzyko, że zanieczyszczenia spowodują zagrożenie dla przyrody w postaci separatorów węglowodorów. W pomorskim są one dostępne w ofercie firmy Darmont, która dostarcza także oczyszczalnie i przepompownie ścieków. Przyjrzyjmy się nieco bliżej separatorom węglowodorów.

Dlaczego węglowodory są tak niebezpieczne?

Węglowodory to określenie, które obejmuje różne rodzaje substancji będących związkami zawierającymi węgiel i wodór. W kontekście zanieczyszczeń najważniejszymi z tej grupy będą substancje ropopochodne, a więc benzyny, oleje napędowe, a także oleje silnikowe oraz smary, a także różnego typu ciecze robocze np. czynniki hydrauliczne. Przedostanie się takich związków do wód powierzchniowych, gruntowych lub gleby oznacza groźne i trudne do usunięcia skażenie. Może ono wystąpić w przypadku instalacji przemysłowych, ale także stacji paliw, warsztatów naprawczych czy nawet nawierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów.

Na jakiej zasadzie mogą pracować separatory węglowodorów?

Separatory substancji ropopochodnych mogą pracować na podstawie różnych procesów oczyszczania. Przy wysokich stężeniach zwykle korzysta się z separatorów grawitacyjnych, gdzie zachodzi flotacja i sedymentacja cząsteczek dzięki prawidłowemu ukształtowaniu komory wlotowej i separacyjnej, a także sekcjom lamelowym. Alternatywą przy niższych stężeniach są separatory koalescencyjne. Proces oczyszczania odbywa się w nich za sprawą koalescencji, tj. łączenia się mniejszych cząstek oleju w większe. W ten sposób olej osadza się w procesie sedymentacji oraz filtracji, podczas gdy duże cząsteczki tworzą na powierzchni separatora tzw. film olejowy i są łatwe do zebrania.