Jakie preparaty warto dodać do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest korzystnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych niepodłączonych do centralnej sieci kanalizacyjnej. Pozwala na ekologiczne i efektywne zarządzanie ściekami, minimalizując wpływ na środowisko lokalne. Użytkowanie takiej oczyszczalni znacząco redukuje koszty związane z odprowadzaniem ścieków, gdyż woda po oczyszczeniu może być wykorzystywana do nawadniania ogrodu. Ponadto systemy te są stosunkowo łatwe w obsłudze i wymagają minimalnej interwencji użytkownika, co sprawia, że są wygodne w codziennym użytkowaniu. Dzięki nim właściciele nieruchomości zyskują niezależność od miejskich systemów kanalizacyjnych, co jest także finansowo opłacalne w długoterminowej perspektywie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gdańsku oferuje firma Darmont, dostarczająca też niezbędną chemię.

Działanie przydomowych oczyszczalni ścieków biologiczno-chemicznych

Przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczno-chemiczne działają poprzez połączenie procesów biologicznych i chemicznych, aby efektywnie usuwać zanieczyszczenia z wody. W pierwszej fazie ścieki są poddawane fermentacji w tlenowym środowisku, gdzie mikroorganizmy rozkładają organiczne substancje zanieczyszczające. Następnie, w drugim etapie, do ścieków dodaje się chemikalia, które wspomagają usunięcie związków azotu i fosforu, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Ten dwuetapowy proces pozwala na skuteczne oczyszczenie ścieków do poziomu bezpiecznego dla środowiska, a także umożliwia ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody w gospodarstwie domowym.

Stosowanie chemikaliów w procesie oczyszczania ścieków

Do efektywnego działania przydomowych oczyszczalni ścieków biologiczno-chemicznych niezbędne jest dodawanie specjalnych chemikaliów. Substancje te pomagają w rozkładzie trudno rozkładalnych zanieczyszczeń oraz przyspieszają sedymentację substancji zawiesinowych, co zwiększa efektywność oczyszczania. Najczęściej stosowane chemikalia to koagulanty i flokulanty, które sprzyjają zbieraniu się mniejszych cząstek w większe agregaty, łatwiejsze do usunięcia z procesu oczyszczania. Co więcej, w niektórych systemach stosuje się także środki dezynfekujące, takie jak chlor czy ozon, które mają za zadanie zabić wszelkie patogeny obecne w wodzie przed jej zwrotem do środowiska lub ponownym użyciem. Wybór odpowiednich chemikaliów powinien być dostosowany do specyfiki ścieków i wymagań dotyczących jakości oczyszczanej wody.