Jakie wymagania musi spełniać zbiornik na wodę deszczową?

Niezbyt korzystna sytuacja hydrologiczna występująca na terenie naszego kraju w połączeniu ze stale zmniejszającą się liczbą opadów deszczu oraz śniegu, będących głównym źródłem wód powierzchniowych i gruntowych powodowana ocieplaniem się klimatu sprawia, że zasoby wody są coraz skromniejsze. Przekłada się to na zwiększanie się czasu trwania okresów, w których pozyskiwanie wody jest utrudnione. Z taką sytuacją można sobie jednak poradzić, inwestując w system zagospodarowania wody deszczowej. W pomorskim instalacje tego rodzaju projektuje i tworzy firma Darmont, zajmująca się również przydomowymi oczyszczalniami oraz przepompowniami ścieków. Przekonajmy się, co będzie ważne przy instalacjach tego typu.

Co trzeba wiedzieć o zbiornikach na deszczówkę?

Zbiorniki na deszczówkę podłącza się do systemów odwadniających połać dachu, co pozwala na przechwytywanie i magazynowanie wody deszczowej, która może zostać użyta w miarę potrzeby do podlewania upraw rolnych, pielęgnacji przydomowego ogrodu, a także celów gospodarczych, a po odpowiednim uzdatnieniu także sanitarnych. Najczęściej są one wykonywane z tworzywa sztucznego i zakopywane w podłożu, co wymaga stosowania właściwych pomp.

Jakie czynniki wpływają na trwałość zbiornika na deszczówkę?

Zbiornik na wodę deszczową powinien mieć pojemność dostosowaną do obfitości opadów występujących na danym obszarze, a także do wielkości obsługiwanej powierzchni, na ogół dachu budynku mieszkalnego lub użytkowego. Poza rozmiarami ważna będzie wytrzymałość na oddziaływania zewnętrzne – przede wszystkim niskie temperatury oraz obciążenia mechaniczne wynikające z naporu gruntu. Liczy się też odporność na substancje chemiczne, które mogą się w nich znajdować. Dla kosztów wykonania instalacji istotna będzie też masa zbiornika, która przesądza również o jego podatności na wypchnięcie po opróżnieniu.