Schemat budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Zagospodarowanie nieczystości płynnych na terenach, gdzie nie istnieje system kanalizacyjny, wymaga zastosowania klasycznego szamba szczelnego lub zdecydowania się na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. To drugie rozwiązanie oznacza wprawdzie większy wydatek, lecz jest znacznie tańsze w eksploatacji, wiąże się bowiem jedynie z okresowym usuwaniem osadów oraz dostarczaniem niewielkiej ilości energii podtrzymującej pracę układu napowietrzającego. By uzyskać wysoką efektywność działania, najlepiej zdecydować się więc na oczyszczalnię biologiczną. W Kwidzyniu są one dostępne w firmie Darmont, która zajmuje się także montażem separatorów oraz przepompowni ścieków. Przyjrzyjmy się bliżej budowie i pracy takich systemów.

Jak są zbudowane oczyszczalnie przydomowe?

Oczyszczalnie przydomowe mogą mieć różną konstrukcję. Najprostsze modele składają się z osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego, który pozwala na wprowadzenie wstępnie oczyszczonych nieczystości do specjalnie przygotowanej warstwy separacyjnej. W osadniku gnilnym zachodzi rozkład beztlenowy, podczas gdy w drenażu rozsączającym ma miejsce rozkład tlenowy. Bardziej złożoną budowę mają oczyszczalnie biologiczne. Zwykle składają się one z trzech komór – pierwszej, gdzie dochodzi do zjawisk sedymentacji i flotacji oraz następuje rozkład beztlenowy, drugiej, gdzie umieszczone jest napowietrzane złoże bakteryjne oraz trzeciej, gdzie część już oczyszczona może być kierowana np. do drenażu rozsączającego, podczas gdy ciecz zawierająca jeszcze zanieczyszczenia wraca do pierwszej komory i ponownie przechodzi cały proces.

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Praca oczyszczalni biologicznej jest możliwa dzięki kilku współdziałającym ze sobą mechanizmom. W grę wchodzi tu osiadanie na dnie komory cięższych substancji np. materiału mineralnego w wyniku sedymentacji oraz gromadzenie się na powierzchni cieczy lekkich tłuszczów za sprawą flotacji. Równie ważny będzie rozkład zawartości ścieków przez bakterie beztlenowe i tlenowe oraz stanowiąca wstęp do całego procesu filtracja mechaniczna.